אהבה

Étrange période qui me veut séparé de ceux que j’aime – mes enfants – mais qui me permet AUSSI d’être avec l’Amour.

L’éloignement, qu’ils le sachent ceux que j’aime que oui je fais gaffe pour eux, pour eux, pour eux.

Merci : aromim-kha Élohaï Hamélèkh. va-avarkha shimkha léôlam va-èd, merci Ata gibor léôlam Adonaï. méH’ayé métim ata. rav léoshia.

Merci à celle Cachée, fuyante comme un rai de soleil évanescent et impossible. Merci pour l’Encre et la Carte. Merci pour Toi.

Merci à ma femme, mon Épouse, l’Aimée, merci aussi et surtout à Celle qui se cache derrière les Cartes de la Vie, merci au soleil, merci à la lune.

Au revoir les idoles du passé, au revoir les spectres du néant inutile.

Bonjour matin, bonjour Toi et Toi et Vous les Étoiles.

Kadosh kadosh kadosh Adonaï tsévaote.

BARèKH âLéNOU Adonaï élohénou èt hashana hazote vé-èt kol miné tévouata létova. vétèn tal oumatar livrakha âl kol péné ha-adama. véravé péné tévèl. véssava èt haôlam koulo mitouvakh. oumalé yadénou mibir-khotékha oumé-ôshèr maténote yadékha. shom-ra véhatsila shana zo mikol-davar ra. oumikol miné mash-H’ite. oumikol miné four-ânoute. va-âssé la tikva tova. véaH’arite shalom. H’ouss véraH’èm âléha véâl kol tévouata ouférotéa. ouvar-kha bégishmé ratsone bérakha oune-dava. oute-hi aH’arita H’aïm véssava véshalom kashanim hatovote livrakha. ki èl tov oumétiv ata oum-varèkh hashanim.

א בָּאתִי לְגַנִּי, אֲחֹתִי כַלָּה–אָרִיתִי מוֹרִי עִם-בְּשָׂמִי, אָכַלְתִּי יַעְרִי עִם-דִּבְשִׁי שָׁתִיתִי יֵינִי עִם-חֲלָבִי; אִכְלוּ רֵעִים, שְׁתוּ וְשִׁכְרוּ דּוֹדִים. Cant. des Cant. 1-5

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.